Officiel hjemmeside for SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER

FAQ:

 

SPØRGSMÅL ELLER RIS/ROS:

SVAR:

RIS/ROS:

 

Jeg skriver til dig fordi jeg gerne vil fortælle, hvordan jeg har oplevet dette år 14/15.

Jeg starter med risen.

Vi har en dreng som spiller U16. Træningstiderne for ham har lagt om tirsdagen med 1 ½ time og om torsdagen 1 ½ time. Inden jul gik det også nogenlunde med at få trænet, men efter jul har det godt nok været noget småt med træningen. Enten fordi hallen var optaget af kampe eller fordi efterskolen har været lukket pga. forlænget weekend, turer med efterskolen, eksamen osv. De har kun fået halvdelen af den træning som de skulle have. Men 1. holds spillerne har fået den træning de skulle, for de har da bare trænet med ligadamerne. Vi har betalt 1900 kr. for noget som jeg ikke synes drengene har fået. De som kommer hjem fra efterskole får det til 400 kr. og får tøj, at træne i. Hvis det ikke er at gøre forskel, ja så ved jeg ikke. I får ikke spillere som bliver i klubben når der er den forskel. Drengene og deres forældre fortæller nemlig vidt og bredt om den forskelsbehandling som der finder sted, og der er flere af drengene som kun får dette ene år i klubben pga. dette.

Jeg håber, at dette er noget at I vil tage med, når I skal tale om hvordan dette år er gået.

 

Så tager vi rosen.

Vi har også en pige som spiller U14. Træningstiderne ligger om mandagen med ca. 3 timer, onsdagen ca. 3 timer og fredag ca. 2 timer, altså ca. 8 timer med løb, styrke, motorik og hal træning til 1500 kr. Der er mange piger som træner, så de har begge haller, og har derfor kunnet træne sammen, når den ene af hallerne har været optaget. Jeg tror kun at træningen har været aflyst 1 gang!

Her synes jeg jo, at man får noget for pengene i forhold til U16 drenge. Hvorfor skal der være denne store forskel? For jeg mener da, at jeg har fået, at vide at det er en klub med plads til alle. Men det er det måske ikke længere??

 

Takker for RIS/ROS:

 

Vi kan godt følge dig i at det er frustrerende med de mange aflysninger for U16 drengene. Dette er desværre gældende for flere hold i klubben og det skyldes at KCL har fuld råderet over hallerne og kan dermed planlægge andre aktiviteter i vores træningstider.

 

Vi håber, at vores kommende hal 3 vil mindske dette problem væsentligt.

 

Ungdomsafdelingen arbejder i øjeblikket på hvordan konceptet for U16 og U18 skal skrues sammen fremover (heriblandt tøj) og resultatet meldes ud når vi har det på plads.

 

Venlig hilsen

Ungdomsudvalget

 

 

Hej UU,

 

Kunne man forestille sig at slå Resen og Egeris sammen før end man gør i dag ?

 

Vh/ Børge Hansen

Ungdomsudvalget, holder som tidligere meldt ud, fast i at U6 til U12 spillerne træner i de 2 afdelinger. Vi tror på at vi på den lange bane får flere spillere ved at de kan træne i nærområdet og derfor ikke skal vælge idrætsgren tidligt samt flere bedre spillere ved at have 2 første hold og 2 anden osv.  Så flere i kamp får mulighed for at byde ind på hold 1 og hold 2.

Vi er pt. en af de få klubber som lige nu knækker kurven og har fremgang i medlemstal, og vi tror på at ovennævnte valg er en af årsagerne.

Hvad angår fælles træninger så er der mulighed for at lave x-antal fælles træninger hen over sæsonen, eventuelt niveau delt, se mail der netop er sendt rundt.

Det er op til de enkelte trænere.

 

Venlig hilsen

Ungdomsudvalget

 

 

 

 

Hej UU,

 

Mit barnebarn skal spille kamp her i weekenden, hvor kan jeg se hvornår de skal spille ?

Vh/ bedsteforældrene

 

 

Kære bedsteforældre,

 

Her kan du se et link til de forskellige hold, hvor du kan se de hvornår de skal spille http://ungdom.skivefh.dk/hold.aspx

 

Venlig hilsen

Ungdomsudvalget

Hej UU,

Jeg føler min dreng bliver overset til træning og derfor spiller han ikke på første holdet, hvilket vi føler at han er berigtiget til, hvad gør vi ?

 

VH/ Hanne

Kære Hanne,

 

Vi kan ikke blande os i de enkelte træners beslutninger omkring holdsætning, så vores opfordring vil være at tage en snak med træneren omkring problemstillingen.

 

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

Hej med jer,

 

Hvilke stævner tager i til i Skive F.H ? og kan de komme til udlandet  - hvornår?

Hilsen Ivan

Vi deltager i 3 stævner årligt med tilskud fra Skive fH´s støtteforening.

Før hver sæson start udvælger Ungdomsudvalget de 3 stævner som vi ønsker at deltage i. 1 efterårsstævne, 1 julecup samt vores eget Hancock cup.

Eliteholdene kan vælge et andet efterårstævne samt julestævne af hensyn til at møde kompetente modstandere.

Hvis ikke der kan findes trænere/forældre til et hold kan komme til et weekend stævne, så er der mulighed for at vælge et endagsstævne.

Angående stævner i udlandet, så ydes der ikke tilskud til dette. Vi vil til enhver tid bakke op omkring disse stævner, men initiativet skal komme fra trænerne/forældregruppen for den årgang som vil afsted.

Et eksempel kunne være Partilla cup i Göteborg hvor U14 pigerne bla deltager.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

Hej UU,

Er der målmandstræning for u-12 piger ? og hvis ja hvornår ?

Hilsen et par u12 forældre

Hej, ja der vil igen være målmandstræning, hvornår det kommer til at ligge vil fremgå af hjemmesiden.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

 

 

Får børnene tilskud til stævner i Skive F.H ?

Hej, ja, børnene i Skive F.H får halvdelen i tilskud til stævner via støtteforening, som man kan melde sig ind og dermed være med til at støtte op omkring ungdomsarbejdet i Skive F.H.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

 

Hvordan kan man som forældre støtte ungdomsforeningen ?

Hej, der er altid brug for støtte, det være sig i form af både økonomisk hjælp, men også via frivilligt arbejde. Der er altid brug for ekstra hjælp.

Mere info omkring hvordan i kan hjælpe kan fås af Viggo Villadsen, som næsten altid er at finde i klublokalet og ellers spørger i bare en af de andre. Vi har brug for jeres hjælp og er afhængig af den.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

 

 

Hvad går pengene til i Skive Chancen ?

Hej, overskuddet fra Skive Chancen går til ungdomsafdelingen, hvor vi blandt andet sidste år fik fartmåler, diverse udstyr til u6, mv.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

 

Hej Skive F.H,

 

Hvad er indeholdt i kontingentet ?

 

Hej, på hjemmesiden vil det fremgå hvad der er indeholdt i kontingentet, men blandt andet:

Dommer honorar, spilledragter, materialer, trænergavekort, personlig bold, tilskud til stævner , hold gebyr, træner kurser, osv.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

 

Holder i nogle gange sociale arrangementer i Skive F.H

Hej,

Der afholdes blandt andet mini vm for u10 og u12, desuden er der biograftur for u6 og u8. Derudover er det op til hver enkelt årgang at afholde noget for dem.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget  

 

 

Stiller Skive F.H bus til rådighed ved kampe

 

Se holdningshæftet.

Se Link: http://ungdom.skivefh.dk/forside.aspx under menuen ”vision og målsætning”.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

 

 

Hej Skive F.H,

Vi er nogle forældre som føler, at der er rigtig mange halaflysninger.

Kan det virkelig være rigtig?

 

Vh/ U-16 forældre

 

Hej, Skive F.H er desværre ikke selv herrer over hallerne, det er sådan at KCL har første ret i forhold til kommercielle arrangementer, derfor kan der forekomme aflysninger. Halaflysninger vil fremgå af hjemmesiden.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget  

Hej UU,

Får forældre fri entre hvis mit barn skal være med til  indløb?

Hej, som det er pt. giver indløb adgang til gratis følgeskab af en voksen.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget

Hej Skive F.H,

 

Hvordan forholder Skive F.H sig til børneattest ?

 

 

Hej,

Skive fH følger lovgivningen på dette punkt. Alle trænere og holdledere som er inde over holdene skal udfylde børneattest

I holdningshæftet er der et afsnit omkring børneattest, se holdningshæftet her: http://ungdom.skivefh.dk/forside.aspx under menuen ”vision og målsætning”.

Venlig Hilsen

Ungdomsudvalget  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimate Web A/S